Den řemesel v Polici nad Metují

Srdečně Vás zveme na den řemesel v Polici nad Metují, který se koná v sobotu 26. května 2012 od 9 do 17 hodin v klášterní zahradě v Polici nad Metují.

Smyslem této akce je ukázat veřejnosti různá zajímavá, dnes už málo vídaná řemesla a nabídnout návštěvníkům i možnost vyzkoušet si některé činnosti vlastníma rukama. Akce je zaměřena na řemeslníky, kteří budou moci na místě předvádět své umění. Prodejních stánků s řemeslnými výrobky bude minimum, a to převážně místních výrobců.